ХРИСТО БОТЕВ: ТОЗ, КОЙТО ПАДНЕ В БОЙ ЗА СВОБОДА, ТОЙ НЕ УМИРА!

admin No Comment
Новини

На 6 януари 2024 г. се навършиха 176 години от рождението на поета революционер Христо Ботев.

За да се поклонят пред паметта на великия революционер, децата от Център за настаняване от семеен тип и потребителите на ЦНСТПЛПР посетиха родният му град, Калофер.

Те разгледаха националния музей „Христо Ботев“, в който се съхраняват над 4000 експоната, сред които чекръкът и шевната машина на Ботевата майка баба Иванка, запазени лични вещи на поета – джобен часовник и писалищните му принадлежности. В сутерена посетителите могат да видят пресата, на която е отпечатван вестник „Знаме“, както и последният вестник на Ботев „Нова България“.

Децата и потребителите положиха цветя на паметника на героя и отдадоха чест към великото му дело.

И както е на писано на мемориала пред къщата му –„… той не умира“, защото ще живее вечно в паметта на хората.

Поклон, пред паметта му!