УЧАСТИЕ В ГОДИШНА СРЕЩА НА ЕКИПИТЕ В СОНИК СТАРТ

mainadmin No Comment
Новини

През месец декември, от 04 до 06.12.16 г. в „Парк Хотел Кайлъка“ гр. Плевен, се проведе Годишна среща на екипите на СОНИК СТАРТ в направление “Управление на социални услуги”.

Тридневният форум беше насочен към всестранен анализ на дейността за изминалата година и планиране на новата година и включи в програмата си: Анализ на дейността за 2016 г. на СОНИК СТАРТ в направление “Управление на социални услуги”; „Мониторинг и контрол на дейността на Центровете“; „Обмяна на опит. Кръгли маси по професионални направления. Обзор за 2016 г. и план-график за 2017 г.“; „Обучителна програма на екипите на СОНИК СТАРТ от направление Управление на социални услуги” за 2016 г. Проект на обучителна програма за 2017 г.“; „Финансов и счетоводен документооборот в направление “Управление на социални услуги” на СОНИК СТАРТ. Бюджетна рамка Центрове 2017 г.“; „Обзор на публичните събития на СОНИК СТАРТ от 2016г. Национална кампания. План-график за 2017 г.“; „План-график за дейностите за 2017 г. за дейностите на всяка една от услугите“; „Законодателна рамка. Промени в нормативната уредба. Методически указания за предоставяне на социални услуги“; „Проекти, с участието на СОНИК СТАРТ. План за предстоящо участие и реализиране на проекти по оперативни програми“; „Атестационен план за 2016 г. Развитието на човешкия ресурс в СОНИК СТАРТ“; „Годишен отчет 2016 г. – уеб сайтове СОНИК СТАРТ. Планиране на взаимоотношения за уеб базираните пространства 2017 г.“

ljfabaz