Презентацията е изготвена от потребител на ЦНСТДУ-Карлово, момичето е ученичка в 11 клас , учи в ПГЖПТ,,Христо Смирненски“ гр.Карлово.

admin No Comment
Новини

Презентацията е изготвена от потребител на ЦНСТДУ-Карлово, момичето е ученичка в 11 клас , учи в ПГЖПТ,,Христо Смирненски“ гр.Карлово. Момичето има изградени умения в изготвянето и презентирането на различни теми, под формата на презентация. По този начин, потребителката показва и развива свойте знания и умения за подбиране и офермяне на структориран материал по дадена тема,наблюдава се интерес към знания относно развиване на технически умения и иновации в технологиите. Целта на изготвената презентация е запознаване на останалите потребители на социалните услуги за Превенции

Болести-Инфекции и опазване на собственото здраве и околните. Изготвена от Райна Мариева Асенова-17г., гр.Карлово, ЦНСТДУ.