Обучения

ПЪРВО СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ ЗА 2019 ГОДИНА ПРЕМИНАХА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ОТ СОНИК СТАРТ

В периода 08 – 10 май 2019 г. екипи от направление „Управление на социални услуги“ в СОНИК СТАРТ преминаха специализирано обучение на теми: „Семейна медиация. Иновативен метод за справяне със семейни конфликти. Работа с родители в процес на развод или фактическа раздяла. Правна рамка, касаеща социалните услуги“ и „Специфика при работа с деца и родители – жертви и/или […]

0 comments

НАДГРАЖДАЩО ОБУЧЕНИЕ

В периода 10-13 септември 2017 г. екипът на ЦНСТДУ премина поредното обучение, подкрепящо професионалната подготовка на специалистите, в в съответствие с утвърдената Обучителна програма за 2017г. Обучението се проведе в с. Кранево с обучители гл. ас. д-р. Анета Атанасова, преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“, и Ивайло Йосифов – магистър по социална психология, социален работник […]

0 comments

УЧАСТИЕ НА ЕКИПА В ОБУЧИТЕЛНА ПРОГРАМА

В периода 21 – 22.07.17 г. екипът на ЦНСТДУ Карлово взе участие в обучения по темите “Техники за справяне с автоагресивно поведение – самонараняване, зависимости, хранителни разстройства” и „Методи за работа с хиперактивни деца и семейства с доминираща/водеща фигура на детето“. Обученията се проведоха в гр. Първомай с обучител Ивайло Йосифов – магистър по социална […]

0 comments

ОБУЧЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ

На 07 юли служителите на ЦНСТДМ и ЦНСТДУ Карлово преминаха обучение на тема „Позитивни методи за постигане на приемливо поведение на потребителите“. По време на обучителния ден, екипът подробно се запозна с „Позитивните методи за постигане на приемливо поведение на потребителите“; „Представата за позитивно поведение“; „Позитивно възпитание и мотивация“; „Ненасилствена комуникация“; „Активно слушане – основен […]

0 comments

УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЕ В ПЪРВОМАЙ

В периода 21 – 21.10.2016 г. ЦНСТДУ участва в обучения: „Невербални и вербални техники за установяване на ДОВЕРИЕ. Техники за ЕФЕКТИВНО ОБЩУВАНЕ. Разбиране на НЕВЕРБАЛНА КОМУНИКАЦИЯ“ и „Техники за работа със СЕМЕЙСТВА, които не осъзнават нуждата от ПОДКРЕПА“, които се проведоха в ЦОП в гр. Първомай. Обучител на екипите на СОНИК СТАРТ от Карлово, Дупница, […]

0 comments

КРИЗИСНА ИНТЕРВЕНЦИЯ

В съответствие с утвърдената Обучителна програма на СОНИК СТАРТ за 2016 г. екипите на СОНИК СТАРТ преминаха обучение на тема: „Кризисна интервенция при бедствия, аварии и кризи“. Обучението се проведе в гр. Драгоман на 11-12 юни 2016 г. с обучители: Ани Атанасова – доктор по психология, преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“, Ивайло Йосифов – […]

0 comments