ОБУЧЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ

mainadmin No Comment
Обучения

На 07 юли служителите на ЦНСТДМ и ЦНСТДУ Карлово преминаха обучение на тема „Позитивни методи за постигане на приемливо поведение на потребителите“.

По време на обучителния ден, екипът подробно се запозна с „Позитивните методи за постигане на приемливо поведение на потребителите“; „Представата за позитивно поведение“; „Позитивно възпитание и мотивация“; „Ненасилствена комуникация“; „Активно слушане – основен елемент в общуването между служители и деца/младежи/“; „Дисциплината знак за обич“; „Вниманието и детето/младежа“ и „Интерактивно обучение и възпитание“.