НАДГРАЖДАЩО ОБУЧЕНИЕ

mainadmin No Comment
Обучения

В периода 10-13 септември 2017 г. екипът на ЦНСТДУ премина поредното обучение, подкрепящо професионалната подготовка на специалистите, в в съответствие с утвърдената Обучителна програма за 2017г. Обучението се проведе в с. Кранево с обучители гл. ас. д-р. Анета Атанасова, преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“, и Ивайло Йосифов – магистър по социална психология, социален работник в Кризисен център за деца.

Участници бяха всички екипи от направление „Управление на социални услуги“ в СОНИК СТАРТ, които надградиха своите познания по отношение на: „Методи техники и подходи за работа с деца с аутизъм. Специфика на играта и подбор на играчки за деца със специални потребности“ и „Методи за справяне с агресивно поведение на потребители с психично отклонение“.

Специфичната дейност на центровере, както и богатият опит на обучителите, способства ефективния обмен и задълбочаване на разбирането на специалистите, но така също и рефлексията върху своята дейност и роля и повишаване на увереността и мотивацията на служителите.

20170910_155548
20170911_150828
20170911_150831
20170911_150834
20170912_122849
20170912_152111