КРЪГЛА МАСА НА РЪКОВОДИТЕЛИТЕ В СОНИК СТАРТ

mainadmin No Comment
Обмен на опит

В периода 03 – 05 юни 2016 г. в с. Кранево се проведе Кръгла маса на Ръководителите от направление „Управление на социални услуги“ в СОНИК СТАРТ. По време на тридневния форум са дискутирани: Ролята на ръководителите в СОНИК СТАРТ; Методи за управление на екипа, като условие за качество на услугата; Ръководителят, партньор на мениджърския екип на СОНИК СТАРТ и др. Реализирането на работния форум даде възможност за усъвършенстване на критериите за високо качество на предоставяните социални услуги за деца и възрастни и тяхното реализиране на територията на цялата страна.