КРЪГЛА МАСА В СОНИК СТАРТ ПОДКРЕПЯ СПЕЦИАЛИСТИТЕ

mainadmin No Comment
Обмен на опит

В Кръгла маса на социалните работници и социалните асистенти в СОНИК СТАРТ се включиха представители от Център за настаняване от семеен тип на деца и младежи с увреждания гр. Карлово.

Работният форум се проведе в периода 15 -17 март 2017 г. в с. Пчелин, където се осъществи високоефективен обмен на опит между социални работници и асистенти от Карлово, Първомай, Дупница, Левски, Балчик, Драгоман и Червен бряг.

Участниците споделиха своя специфичен професионален опит, свързан с предоставянето на социалните услуги ЦОП, ЦНСТДМ, ЦНСТДМУ, ДЦДУ, ДЦДВХУ, ДЦСХ и ЗЖ. Обсъдиха са предизвикателствата в социалната сфера, специфичния опит на всеки един, като се акцентира на добрите практики в процеса на предоставяне на услугите. Разгледаните множество казуси способстваха споделянето на техники и методи на работа и достигането до нови идеи и решения.

Кръглата маса даде възможност на всеки специалист да анализира своята работа, да постави добрата основа за креативност и качествено предоставяне на социални услуги.

След приключването на работния форум специалистите имаха възможност да посетят средновековната крепост „Траянови врата“ край гр. Костенец – символ на национално-историческото наследство в региона.