Обмен на опит

КРЪГЛА МАСА В СОНИК СТАРТ ПОДКРЕПЯ СПЕЦИАЛИСТИТЕ

В Кръгла маса на социалните работници и социалните асистенти в СОНИК СТАРТ се включиха представители от Център за настаняване от семеен тип на деца и младежи с увреждания гр. Карлово. Работният форум се проведе в периода 15 -17 март 2017 г. в с. Пчелин, където се осъществи високоефективен обмен на опит между социални работници и […]

0 comments

КРЪГЛА МАСА НА ПСИХОЛОЗИТЕ И АРТ ТЕРАПЕВТИТЕ В СОНИК СТАРТ

В периода 3-4 октомври 2016 г. в гр. Карлово се проведе поредна Кръгла маса – тази на психолозите и арт терапевтите от направление „Управление на социални услуги“ в СОНИК СТАРТ. Работната среща събера представителите в областта от Центровете на СОНИК СТАРТ в Карлово, Първомай, Дупница, Каварна, Левски, Драгоман и Балчик. Основна цел пред работния форум […]

0 comments

КРЪГЛА МАСА НА РЪКОВОДИТЕЛИТЕ В СОНИК СТАРТ

В периода 03 – 05 юни 2016 г. в с. Кранево се проведе Кръгла маса на Ръководителите от направление „Управление на социални услуги“ в СОНИК СТАРТ. По време на тридневния форум са дискутирани: Ролята на ръководителите в СОНИК СТАРТ; Методи за управление на екипа, като условие за качество на услугата; Ръководителят, партньор на мениджърския екип […]

0 comments

УЧАСТИЕ В КРЪГЛА МАСА

В периода 07 – 09.04.2016 г. се проведе Кръгла маса на социалните работници и социалните асистенти в СОНИК СТАРТ, в която взеха участие експертите от Първомай, Карлово, Дупница, Левски, Драгоман, Каварна и Балчик. Работната среща премина по предварително подготвена и одобрена работна програма с основни акценти: Реализиране и администриране на социалната работа в ЦОП, ДЦДУ, […]

0 comments