За екипа

ТЕОДОРА ПАВЛОВА
РЪКОВОДИТЕЛ/СОЦИАЛЕН РАБОТНИК
ИВАНКА ТАНЧЕВСКА
СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ
САША ПЕТКОВА
ВЪЗПИТАТЕЛ
ПЕНКА ТОДОРОВА
ВЪЗПИТАТЕЛ
МАРИЯ ЛАСКОВА
ВЪЗПИТАТЕЛ
ДОРА ПЕТКОВА
ВЪЗПИТАТЕЛ
ДОНКА ЛАЗАРОВА
ВЪЗПИТАТЕЛ
ЗОРКА ИЛИЕВА
ВЪЗПИТАТЕЛ
МАРИЯ ДРЯНКОВА
МЕДИЦИНСКА СЕСТРА