„ЗАЕДНО МОЖЕМ ПОВЕЧЕ“ ОТНОВО

mainadmin No Comment
Новини

На 20.02.17 г. в ЦНСТДМУ Карлово се проведе втора мултикултурна среща под надслов „Заедно можем повече“. На събитието отново присъстваха представители и доброволци към фондация „Младежи с Мисия“ този път от Финландия, България, Норвегия и Холандия и потребители и доброволци на ЦОП, ДЦДУ, ЦНСТДМ и ЦНСТДМУ Карлово, за пореден път доказвайки, че заедно наистина създаваме чудесата, от които децата се нуждаят, а именно – срещата едни с други!

kjhfsk