Децата от ЦНСТДУ, пълноценно оползотворяват свободното си време с творчески дейности.

admin No Comment
Новини

Децата от ЦНСТДУ, пълноценно оползотворяват свободното си време с творчески дейности. Това винаги носи чувство на удовлетвореност и личен успех в тях.