ДЕН НА БУДИТЕЛИТЕ В ЦНСТДУ КАРЛОВО

admin No Comment
Новини

1-ви ноември, Денят на народните будители. Ден, който е посветен на делото на книжовниците, просветителите, борците за национално освобождение и всички тези, които са съхранили през вековете духовните ценности на нацията ни.

За децата от ЦНСТДУ в град Карлово, беше чест да се докоснат до тези силни личности. Почувстваха се горди, че България има такава велика история и хора, борели се за справедливост и свобода. За тях, те ще бъдат пример, който ще следват.