ДА БЪДЕМ ПРИМЕР

mainadmin No Comment
За децата Новини

На 07.04.2017г. екипите на КСУ – Карлово осъществиха акция за засаждане на дръвчета. По случай Седмицата на гората Община Карлово любезно предостави на Център за настаняване на семеен тип за деца с увреждания (ЦНСТДУ) – Карлово осем туи и един чинар за засаждане в двора на социалната услуга.

Екипите на КСУ и потребителите на ЦНСТДУ и ЦНСТДБУ задружно засадиха дръвчетата с много ентусиазъм и положителни емоции в градинката на центъра – като един прекрасен пример, напомнящ за това, че всички носим отговорност към природата, а грижата за нея ни прави задружни и сплотени!

17522646_1293516617364397_8665198412308727424_n
17523327_1293518490697543_4728584814012569783_n
17554425_1293517080697684_6394294457593568654_n
17630047_1293517910697601_5302189810954016478_n
17760023_1293516550697737_7553935466631979864_n
17760131_1293518620697530_1127898730966525373_n
17760139_1293518390697553_1679079063429699674_n
17796410_1293517360697656_967237075304811336_n
17798912_1293516797364379_4227005367823320897_n
17799090_1293517584030967_1767010149001847514_n
17799153_1293516894031036_4832702882863185470_n
17800236_1293518157364243_4638677528728577301_n