Екип информация


ИВАНКА ТАНЧЕВСКА
СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ

Дейностите, които осъществявам,целят подобряване на физическото и емоционално състояние и осигуряване на по-добро качество на живот. Оказвам подкрепа в осъществяването на основни житейски дейности, в участието в социалния и културния живот, и в различни занимания.

 

САША ПЕТКОВА
ВЪЗПИТАТЕЛ

Саша Петкова осигурява индивидуална подкрепа за децата и младежите. Участва във възпитателния и образователния процес и подпомага правилното организиране на свободното време и изграждането на навици и умения.

 

ПЕНКА ТОДОРОВА
ВЪЗПИТАТЕЛ

Възпитател ЦНСДУ,живея в град Карлово. Омъжена съм с две деца ,Обичам да се занимавам с деца, да играя и общувам с тях.Старая се да подготвя и науча децата да бъдат отговорни и търпеливи.

МАРИЯ ЛАСКОВА
ВЪЗПИТАТЕЛ

Възпитател в ЦНСТДУ-Карлово. Харесва ми да се занимавам със всички деца, защото те са равни. Обичам да общувам с децата на различен вид теми и да се забавляваме заедно.

ДОРА ПЕТКОВА
ВЪЗПИТАТЕЛ

Възпитател ЦНСТДУ-Карлово, работата ме удовлетворява, защото помагам на деца в неравностойно положение. Уча ги да изграждат навици и умения , които да им бъдат полезни в живота.

ДОНКА ЛАЗАРОВА
ВЪЗПИТАТЕЛ

Възпитател ЦНСТДУ-Карлово. От кратко време работя в социалната услуга за деца с увреждания, работата за мен е предизвикателство, защото е необходимо да общувам с различен вид потребители и специалисти. Една от основната ми цел е да организирам разнообразно ежедневие на децата настанени в услугата и да изградя умения за самостоятелност и креативност.

ЗОРКА ИЛИЕВА
ВЪЗПИТАТЕЛ

Възпитател в ЦНСТДУ-Карлово.Работата с деца е едно голямо предизвикателство и благородна дейност.

МАРИЯ ДРЯНКОВА
ВЪЗПИТАТЕЛ

Медицинска сестра в ЦНСТДУ-Карлово.Дългодишен здравен работник, изцяло дейноста и е свързана със здравето и обсужването на потребителите настанени в социалната услуга.