Екип информация


САША ПЕТКОВА
ВЪЗПИТАТЕЛ

Саша Петкова осигурява индивидуална подкрепа за децата и младежите. Участва във възпитателния и образователния процес и подпомага правилното организиране на свободното време и изграждането на навици и умения.

 

СТОЯНКА ТАНКОВА
ВЪЗПИТАТЕЛ

Като възпитател в ЦНСТДМУ Стоянка Танкова е отговорна за организацията и качественото провеждане на възпитателни консултации с децата и младежите. Осигурява индивидуална подкрепа и подпомага правилното организиране на свободното им време, изграждането на навици за самообслужване, хранене, почивка, хигиена.