Обмен на опит

КРЪГЛА МАСА В СОНИК СТАРТ ПОДКРЕПЯ СПЕЦИАЛИСТИТЕ

mainadmin No Comments

В Кръгла маса на социалните работници и социалните асистенти в СОНИК СТАРТ се включиха представители от Център за настаняване от семеен тип на деца и младежи с увреждания гр. Карлово.

Работният форум се проведе в периода 15 -17 март 2017 г. в с. Пчелин, където се осъществи високоефективен обмен на опит между социални работници и асистенти от Карлово, Първомай, Дупница, Левски, Балчик, Драгоман и Червен бряг.

Участниците споделиха своя специфичен професионален опит, свързан с предоставянето на социалните услуги ЦОП, ЦНСТДМ, ЦНСТДМУ, ДЦДУ, ДЦДВХУ, ДЦСХ и ЗЖ. Обсъдиха са предизвикателствата в социалната сфера, специфичния опит на всеки един, като се акцентира на добрите практики в процеса на предоставяне на услугите. Разгледаните множество казуси способстваха споделянето на техники и методи на работа и достигането до нови идеи и решения.

Кръглата маса даде възможност на всеки специалист да анализира своята работа, да постави добрата основа за креативност и качествено предоставяне на социални услуги.

След приключването на работния форум специалистите имаха възможност да посетят средновековната крепост „Траянови врата“ край гр. Костенец – символ на национално-историческото наследство в региона.

 

КРЪГЛА МАСА НА ПСИХОЛОЗИТЕ И АРТ ТЕРАПЕВТИТЕ В СОНИК СТАРТ

mainadmin No Comments

В периода 3-4 октомври 2016 г. в гр. Карлово се проведе поредна Кръгла маса – тази на психолозите и арт терапевтите от направление „Управление на социални услуги“ в СОНИК СТАРТ. Работната среща събера представителите в областта от Центровете на СОНИК СТАРТ в Карлово, Първомай, Дупница, Каварна, Левски, Драгоман и Балчик.

Основна цел пред работния форум беше обмяната на техники и методи за работа на психолога и арт терапевта в СОНИК СТАРТ, способстващо поддържането качеството на социалните услуги, които организацията предоставя.

През двата форумни дни се обсъдиха множество важни теми, обвързани с практиката на специалистите: „Помогни ми да се справя сам“; „Техники за изследване и формиране на рефлексията у децата от начална училищна възраст“; „Ролята на творческите игри за развитие на познавателната активност на децата от предучилищна възраст”; „В света на хиперактивните деца. Методи и техники за работа”; “Използване на игровата терапия при работа с деца“; „Арт терапията за деца – щадяща, достъпна и искрена. Магията на апликацията“ ;„Арт терапията в подкрепа на психолога“.

В рамките на двата дни участниците имаха възможност да представят спецификите на работата си на местно ниво, да обменят добри практики; да споделят за предизвикателства, пред които се изправят в процеса на работата си, и методите и техниките, които спомагат за тяхното преодоляване.

14479561_882531968549402_3755649685651864854_n
14522819_882531865216079_3344476891744152741_n
14606378_882531825216083_5193666600380602301_n

 

КРЪГЛА МАСА НА РЪКОВОДИТЕЛИТЕ В СОНИК СТАРТ

mainadmin No Comments

В периода 03 – 05 юни 2016 г. в с. Кранево се проведе Кръгла маса на Ръководителите от направление „Управление на социални услуги“ в СОНИК СТАРТ. По време на тридневния форум са дискутирани: Ролята на ръководителите в СОНИК СТАРТ; Методи за управление на екипа, като условие за качество на услугата; Ръководителят, партньор на мениджърския екип на СОНИК СТАРТ и др. Реализирането на работния форум даде възможност за усъвършенстване на критериите за високо качество на предоставяните социални услуги за деца и възрастни и тяхното реализиране на територията на цялата страна.

 

 

УЧАСТИЕ В КРЪГЛА МАСА

mainadmin No Comments

В периода 07 – 09.04.2016 г. се проведе Кръгла маса на социалните работници и социалните асистенти в СОНИК СТАРТ, в която взеха участие експертите от Първомай, Карлово, Дупница, Левски, Драгоман, Каварна и Балчик.

Работната среща премина по предварително подготвена и одобрена работна програма с основни акценти: Реализиране и администриране на социалната работа в ЦОП, ДЦДУ, ЦНСТ, ДЦСХ, ЦНСТДУ и ДЦВХПУ; Промени в ЗСП; Обмяна на опит, ценни идеи, иновации, подходи, добри практики и срещани трудности в работата; Методи за предотвратяване на професионалното прегаряне на социалния работник и др. Участниците имаха възможност да анализират своите силни и слаби страни, препятствията и предизвикателства, пред които се изправят по време на работния процес.

KHHGJ
KHKVVV
KKF