УЧАСТИЕ НА ЕКИПА В ОБУЧИТЕЛНА ПРОГРАМА

mainadmin No Comment
Обучения

В периода 21 – 22.07.17 г. екипът на ЦНСТДУ Карлово взе участие в обучения по темите “Техники за справяне с автоагресивно поведение – самонараняване, зависимости, хранителни разстройства” и „Методи за работа с хиперактивни деца и семейства с доминираща/водеща фигура на детето“.

Обученията се проведоха в гр. Първомай с обучител Ивайло Йосифов – магистър по социална психология, притежаващ богат опит в областта на консултирането, обучения и обмен на опит.

Теоретичните и практическите умения, които екипите усвоиха по време на обучението, ще повишат качеството на предлаганите социални услуги и ще се прилагат пряко в работата на специалистите в консултативната работа с деца и родители и при изготвянето на оценка на потребностите и индивидуалните планове за грижа.

20155894_2062199310472188_2690949172483171132_n
kjglsjjhms
lj;;vv