УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЕ В ПЪРВОМАЙ

mainadmin No Comment
Обучения

В периода 21 – 21.10.2016 г. ЦНСТДУ участва в обучения: „Невербални и вербални техники за установяване на ДОВЕРИЕ. Техники за ЕФЕКТИВНО ОБЩУВАНЕ. Разбиране на НЕВЕРБАЛНА КОМУНИКАЦИЯ“ и „Техники за работа със СЕМЕЙСТВА, които не осъзнават нуждата от ПОДКРЕПА“, които се проведоха в ЦОП в гр. Първомай. Обучител на екипите на СОНИК СТАРТ от Карлово, Дупница, Драгоман и Първомай беше Ивайло  Миланов.

С множество интерактивни методи, презентации и дискусии в двата обучителни дни участниците задълбочиха своите познания, разбиране и умения по темите: „Доверието в човешките взаимоотношения“; „Общуването – процес, нива, техники за ефективно общуване“; „Невербална комуникация“; „Система за закрила на детето – водещи принципи“; „Различията между социалните групи в обществото“; „Работа с недоброволни клиенти“; „Консултирането в социалната работа“; „Мотивационно интервю“; „Идентифициране на ресурсите на клиента“ и „Партньорски подход в работата със семействата“.

Обученията завършиха с обобщение и основни изводи от разгледаните теми и методиките за справяне в конкретни ситуации.

kjlkjgls
kks;kg
ojdoifj