УЧАСТИЕ В „КАПАЧКИ В ДЕЙСТВИЕ“

mainadmin No Comment
Новини

От четири години екипът и потребителите на КСУ участват в благотворителната кампания „Капачки в действие“ на фондация „Идея в действие“.

През месец ноември „Капачки в действие“ подариха на ЦНСТДМУ Карлово нов кухненски робот „Филипс“.

Потребителите и екипа ежедневно дават своя принос, за да може повече деца, настанени в институции и резидентни услуги, да получат електроуред, който да улесни ежедневието им. Към идеята са въвлечени и граждани, които посещават Центровете. Наблюдава се, че все повече стават последователите от града, които носят своя принос от капачки в Центровете на Комплекса.