„ПАРКОВА ДИРЕКЦИЯ“ В КАРЛОВО НА ГОСТИ НА ЦОП, ДЦДУ, ЦНСТ, ЦНСТДУ И ЦРДУ В ГРАДА

admin No Comment
Новини

На 30.01.2024 г. ЦОП, ДЦДУ, ЦНСТ, ЦНСТДУ и ЦРДУ в град Карлово бяха посетени от служители на „Паркова дирекция“.

Потребители, служители и доброволци изслушаха с интерес беседата за ролята на парковите служители, тяхната любов към природата и призива им да се запазят екосистемите.

Най-впечатляваща бе демонстрацията на оборудването, която направиха експертите от паркова дирекция и експертите от Парковата охрана.

Децата получиха и подаръчета.

Благодарим за цветния, различен и ползотворен ден!