КРЪГЛА МАСА НА ПСИХОЛОЗИТЕ И АРТ ТЕРАПЕВТИТЕ В СОНИК СТАРТ

mainadmin No Comment
Обмен на опит

В периода 3-4 октомври 2016 г. в гр. Карлово се проведе поредна Кръгла маса – тази на психолозите и арт терапевтите от направление „Управление на социални услуги“ в СОНИК СТАРТ. Работната среща събера представителите в областта от Центровете на СОНИК СТАРТ в Карлово, Първомай, Дупница, Каварна, Левски, Драгоман и Балчик.

Основна цел пред работния форум беше обмяната на техники и методи за работа на психолога и арт терапевта в СОНИК СТАРТ, способстващо поддържането качеството на социалните услуги, които организацията предоставя.

През двата форумни дни се обсъдиха множество важни теми, обвързани с практиката на специалистите: „Помогни ми да се справя сам“; „Техники за изследване и формиране на рефлексията у децата от начална училищна възраст“; „Ролята на творческите игри за развитие на познавателната активност на децата от предучилищна възраст”; „В света на хиперактивните деца. Методи и техники за работа”; “Използване на игровата терапия при работа с деца“; „Арт терапията за деца – щадяща, достъпна и искрена. Магията на апликацията“ ;„Арт терапията в подкрепа на психолога“.

В рамките на двата дни участниците имаха възможност да представят спецификите на работата си на местно ниво, да обменят добри практики; да споделят за предизвикателства, пред които се изправят в процеса на работата си, и методите и техниките, които спомагат за тяхното преодоляване.

14479561_882531968549402_3755649685651864854_n
14522819_882531865216079_3344476891744152741_n
14606378_882531825216083_5193666600380602301_n