КРИЗИСНА ИНТЕРВЕНЦИЯ

mainadmin No Comment
Обучения

В съответствие с утвърдената Обучителна програма на СОНИК СТАРТ за 2016 г. екипите на СОНИК СТАРТ преминаха обучение на тема: Кризисна интервенция при бедствия, аварии и кризи“.

Обучението се проведе в гр. Драгоман на 11-12 юни 2016 г. с обучители: Ани Атанасова – доктор по психология, преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“, Ивайло Йосифов – магистър по социална психология, директор на Кризисен Център за деца, пострадали от насилие и социален работник в Държавна психиатрична болница „Св. Иван Рилски“ гр. Нови Искър, и Снежана Кънева – началник отдел „Сигурност, управление при кризи и oтбранително-мобилизационна подготовка“ в Община Сливен.

JGKHK
JHKHL
LJLKJL