КАК ДА СЕ ПРЕДПАЗИМ ПРИ ПОЖАР, ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ ИЛИ ТОКОВ УДАР?

admin No Comment
Новини

Днес в Център за социална рехабилитация и интеграция в град Карлово, заедно с потребители от ЦНСТДУ, ЦНСТПЛУИ и ДЦПЛУ, се проведе лекция от инспектор по противопожарна безопасност. Темата бе свързана с опазването на деца и лица при различни бедствени положения.

Потребителите на социални услугите на СОНИК СТАРТ затвърдиха досегашните си знания и придобиха нови относно това как да спасят собствения си живот и този на други при пожар, земетресение или токов удар.

Те също така получиха добри идеи как да се предпазят от изгаряне, ако нямат възможност да напуснат горящо помещение или сграда.

Беседата завърши с диалог, съпроводен с много въпроси към лектора.