За екипа

МАРИАНА ИВАНОВА
РЪКОВОДИТЕЛ
Ръководи дейността на Центъра и на екипа в подкрепа на децата и младежите, настанени в ЦНСТДМУ в гр. Карлово. Отговаря за административната организация и за качеството на предоставяните социални услуги. Оказва методическа подкрепа на екипа. Осъществява контакт с организациите и институциите, работещи в подкрепа на децата и младежите.
ТЕОДОРА ПАВЛОВА
ПЕДАГОГ
Теодора Павлова работи с екипа и с децата и младежите, настанени в ЦНСТДМУ. Оказва професионална подкрепа в образователния процес за усвояване на учебния материал, както и за разкриване и насърчаване на техните специфични интереси и образователни потребности.
ПЕНКА ТУМБАЛИЕВА
ВЪЗПИТАТЕЛ
Пенка Тумбалиева отговаря за организацията и качественото провеждане на възпитателни консултации с децата и младежите, настанени в ЦНСТДМУ гр. Карлово. Осигурява индивидуална подкрепа и ръководство; разнообразно и богато по съдържание ежедневие в рамките на установения режим в Центъра.
САША ПЕТКОВА
ВЪЗПИТАТЕЛ
Саша Петкова осигурява индивидуална подкрепа за децата и младежите. Участва във възпитателния и образователния процес и подпомага правилното организиране на свободното време и изграждането на навици и умения.
СТОЯНКА ТАНКОВА
ВЪЗПИТАТЕЛ
Като възпитател в ЦНСТДМУ Стоянка Танкова е отговорна за организацията и качественото провеждане на възпитателни консултации с децата и младежите. Осигурява индивидуална подкрепа и подпомага правилното организиране на свободното им време, изграждането на навици за самообслужване, хранене, почивка, хигиена.
ВАНЯ ДОНЕВА
ВЪЗПИТАТЕЛ
Ваня Василева е със средно специално образование, завършила в гр. Карлово. Работи в ЦНСТДМУ Карлово, където отговаря за организацията и качественото провеждане на възпитателни консултации с децата.
ВИОЛЕТА ТОДОРОВА
ВЪЗПИТАТЕЛ
Като възпитател в ЦНСТДМУ Виолета Тодорова осигурява индивидуална подкрепа за децата и младежите, като работата й е насочена към осигуряване на възпитание и образование и подпомагане организацията на свободното време, както и изграждането на различни навици и умения.
ДОРА СТАЙКОВА
МЕДИЦИНСКА СЕСТРА
Дора Стайкова отговаря за здравословното състояние на децата и младежите в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи в гр. Карлово. Провежда консултации с лични лекари и специалисти по въпроси, касаещи тяхното здравословно състояние. Дора е завършила Института “Мара Малеева” в гр. Пловдив, с общ профил “Медицинска сестра”.