ДА СЕ ДОКОСНЕШ ДО ИСТОРИЯТА НА ГЕРОИТЕ

mainadmin No Comment
За децата Новини

По случай 144-годишнината от обесването на Васил Левски, децата от ЦНСТДМУ посетиха къщата музей на Апостола. Там те бяха запознати с историята на дякона и неговите дела за Освобождението на България.

По време на огледа на музея, децата разгледаха униформата, личния бележник на Апостола, както и неговото лично пространство на Левски, където е прекарвал свободното си време, и научиха още факти, свързани с неговия живот и изработването на Българското знаме.

Децата са все по-любознателни и инициативи като тези подкрепят техния интерес и възможности за опознаване на околния свят. Насърчава се инициативността им и усвояването на ценностите на общността, в която живеят. Пример за това е и заслужената награда, която получи едно от децата за участието си в изложба за рисунки по случай годишнината, в която то само изработи своята творба. Детето беше наградено с предметна награда от директора на училището, в което е ученик.

5f06359b858b5597b99fa385dabdf7b6