Градинарство

admin No Comment
Новини

Днес потребителите на ЦСРИ – гр. Карлово, ЦНСТ за лица с умствена изостаналост и Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания – гр. Карлово облагородиха тревните площи около ЦНСТДУ. Всички бяха много дейни и активни. С общи усилия засадиха красиви градински цветя, за които обещаха да се грижат отговорно и съвестно.