ВАКАНЦИОННА ПРОГРАМА ЗА ДЕЦАТА

mainadmin No Comment
Новини

Ваканционната програма за децата в ЦНСТДМУ е в своя разгар. Чрез целенасочени занимания,  игри, излети и приложни дейности, екипът на ЦНСТДМУ Карлово се стреми: да постигне осмисляне на свободното време на децата през ваканциите; пълноценно организиран отдих; обогатяване на личността на детето чрез занимания и умения от различни области на познанието в игрова форма. Програмата се реализира в периода 15.06 – 15.09.17 г., а заниманията с децата се осъществяват ежедневно.

През месец август децата от ЦНСТДМУсе включиха активно във всички дейности, като имаха възможност да участват и в организираната поредица от срещи с доброволци и служители на ЦОП Карлово с беседи на разнообразни, актуални и вълнуващи теми, поднесени по подходящ начин.