БЕСЕДА НА ТЕМА „ИНФЕКЦИИ И ИНФЕКЦИОЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ“ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ЦСРИ И ЦНСТДУ В КАРЛОВО

admin No Comment
Новини

Беседа на тема „Инфекции и инфекциозни заболявания“ се проведе в ЦСРИ в град Карлово, съвместно с потребителите от ЦНСТДУ в града.

С помощта на презентация всички присъстващи бяха запознати с различните видове инфекции, как да намалим риска от заразяване с тях и какви симптоми причиняват.

Инфекциозните болести са заболявания, причинени от организми – като бактерии, вируси, гъбички или паразити. Много организми живеят във и върху телата ни. Обикновено те са безвредни или дори полезни и са неизменна част от естествената микрофлора. Но при определени условия, някои организми могат да причинят заболяване.

Най-ефективните мерки за предотвратяване на инфекциозните заболявания са хигиената, здравословният начин на живот, правилното и балансирано хранене.

В края на беседата се проведе анкета с въпроси от презентацията. Всички отговориха вярно на въпросите, с което се повиши здравна култура на потребителите.