Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания КарловоЖизнена среда за пълноценно израстване и развитие на деца/младежи, лишени от родителска грижа

 

 


КЪЩА КАТО ВКЪЩИ
уют и подкрепа в живота на детето в среда, близка до семейната!

 

 

Създаване на възможности за РАВЕН СТАРТ на деца и младежи за пълноценно социално включване!